Pannon államilag elismert nyelvvizsga

A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének, az Angol - Amerikai Intézetének és a Germanisztikai Intézetének az oktatói.

Business West objektív teszt

A Business West objektív teszt a praktikus nyelvtudást méri.Azt, hogy a nyelvtanuló hogyan fejezi ki magát, milyen szókincset, nyelvtani fordulatokat épít be a mondanivalójába a sikeres kommunikáció megvalósítása érdekében.

Céges nyelvoktatás

  • céges kihelyezett üzleti
  • általános nyelvoktatás
  • intenzív nyelvtanfolyamok
  • nyelvi kurzusok menete

GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

TOEFL nyelvvizsga felkészítés

A TOEFL iBT nyelvvizsga a négy alapvető nyelvhasználati készség szintjét méri ’összevont készség teszt’ (integrated testing) formájában. Arról győződik meg, hogy a nyelvet felhasználó mennyire képes pl. egy szöveget elolvasva megérteni azt, arról beszélni, vagy írni, összegezni vagy véleményét kifejteni.

Minőségpolitika

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzések körében változatos képzési tevékenység folytatását tűzte ki célul. A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat.