Céges nyelvoktatás

  • A Képzettek díjmentes szintfelmérése szóban, írásban
  • Európai Nyelvi Keretrendszer (KER) szerint kialakított csoportok
  • Magasan szakképzett, diplomás tanárok
  • Anyanyelvi tanár biztosítása
  • Képzettek időrendjéhez való maximális alkalmazkodás, műszakhoz való igazodás
  • Egyes területek speciális szaknyelvei /IT, HR, Pénzügyi, Kereskedelemi, Banki, /
  • Folyamatos visszacsatolás megrendelő felé
  • Magas hatékonysági mutatók
  • Elégedettség mérése
  • Díjmentes bemutató órák keendő partnereinknek