Képzési programok

2022. december 31-ig

Az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat. A 2020-ban megvalósított nyelvi (“C” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések összesített átlagértékei (pontban meghatározva *) Engedélyezett „C” képzési körben nem valósult meg képzés! Szabadpiaci eredményeit tesszük közzé:

Angol nyelv

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,48 pont*
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9,72 pont*
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,61 pont*
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 9,65 pont*
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,56 pont*
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,55 pont*
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,43 pont*

*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi

A 2020-ban megvalósított informatikai (“D” képzési kör) képzések során kitöltött elégedettségmérések átlagértékei (pontban meghatározva *))

Informatika

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,81 pont*
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 9,79 pont*
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9,55 pont*
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 9,75 pont*
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,54 pont*
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 9,47 pont*
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,63 pont*
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,64 pont*
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,76 pont*

*1-től 10-ig pontozva, a kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését jelzi

Felnőttképzési engedély szám: E-001181/2015
Képzési program megnevezése:
Angol C2 11002- KER A1-C2 általános (60) – E-001181/2015/C001
Német C2 11003- KER A1-C2 általános (60) – E-001181/2015/C002
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek – E-001181/2015/D001
7-8. osztályos felzárkóztató képzés – E-001181/2015/D002
Alapkompetencia fejlesztés – E-001181/2015/D003
Kompetencia fejlesztés – E-001181/2015/D003
Első lépések a digitális világba – IKER 1.szintű képzés – E-001181/2016/D005
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2.szintű képzés – E-001181/2016/D006
Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok – IKER 2015 3. szintjéhez igazodó képzés – E-001181/2015/D007
Új digitális megoldásokat találok – IKER 2015 4. szintjéhez igazodó képzés – E-001181/2015/D008