Online jelentkezés

Képző intézmény tájékoztatja résztvevőt, hogy megtilthatja a felnőttképzés adminisztrációs rendszerébe (FAR) természetes személyazonosító adatainak (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), e-mail címének és adóazonosító jelének továbbítását.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti adatainak továbbításához nem járul hozzá a FAR-ba, tanúsítvány kiállítását nem kérheti!

Résztvevő az online jelentkezéssel, adatainak megadásával, annak validálását követően elismeri az alábbiakat is:
– Szóbeli szerződéskötés esetén ismertették vele a felnőttképzési szerződés tartalmát.
– Szóbeli szerződéskötés esetén írásban is kapott tájékoztatást a szolgáltatás díjáról. (Fogyasztóvédelmi
törvény előírása).

Megfelelő tájékoztatást kapott a képzésről és az órarendről (képzési napok, időpontok, helyszín, oktató(k)).

Business West Kft.

Ügyvezető, szakmai vezető: Bulyáki-Nick Katalin

Ügyvezető: Bulyáki Lajos