Pannon államilag elismert nyelvvizsga

A felkészüléshez ajánlott segédanyagok:

E

A Pannon Nyelvvizsgaközpont honlapján rendszeresen frissülnek a feladatok, kövesd ezeket figyelemmel!

E

Forró Zsuzsa – Kátai Gyöngyvér: KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ANGOL KÖZÉP-, ÉS FELSŐFOKÚ PANNON NYELVVIZSGÁRA c. könyv (írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára felkészítő feladatok B2 és C1 szinten); Padlás Kiadó.

Eredményközlés

10 nap múlva

Komplex értékelési rendszer

Ha egy vizsgázó komplex nyelvvizsgát tesz (szóbeli és írásbeli nyelvvizsgát együtt), és a szóbeli és írásbeli vizsgán is eléri a készségenként szükséges minimális 40%-t, de esetleg nem éri el minden vizsgarészből a 60 %-t, hanem néhány százalékkal kevesebbet, a gyengébben sikerült vizsgarész kompenzálható az erősebb vizsgarésszel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott átlag eléri a 60%-t.