Pannon államilag elismert nyelvvizsga

Íráskézség

E

Az első három feladat az olvasott szöveg értését méri. (1. feladat: 20 pont, 2-3. feladat: 10-10 pont; rendelkezésre álló idő: 50 perc. Szótár nem használható!)

E

Megoldási sorrend: egyénre szabott. (Tipp: érdemes a második feladattal indítani.)

E

Válaszokat a megoldólapra írjuk (kék tollal)!

E

Érdemes órát vinnünk magunkkal!

1. Feladat: Kérdés – Válasz

E

Olvassuk el a címet, majd pedig a cikket! (Ne törekedjünk szó szerinti megértésre!)

E

A kérdések követik a szöveget!

E

A válaszra adható szavak számára figyeljünk! (Ha 1-2 szóval többet írunk, még nem hiba.)

2. Feladat – Szövegkiegészítés

E

Olvassuk el a címet, majd utána a teljes szöveget!

E

Nézzük végig a hiányzó mondatrészeket, vizsgáljuk meg, milyen nyelvtani szerkezeteket tartalmaznak!

E

Választásnál nézzük meg, hogy szófajilag ill. nyelvtani szerkezet tekintetében az általunk választott mondatrészlet beleillik-e a szövegbe!

E

Kezdjük azzal a behelyettesítést, amiben biztosak vagyunk!

E

A megoldásokat jelentés szempontjából is ellenőrizzük!

E

Ne hagyjunk ki üres helyeket a megoldó lapon! (üres helyért nem jár pont)

E

Ha úgy gondoljuk, hogy több megoldás is beleillik egy adott helyre, az összes mondatrész mérlegelésével és a szöveg értelmezésével döntsünk helyesen!

3. Feladat – Információkeresés

E

Lépések: Cím elolvasása, megadott információk végig tanulmányozása, majd a teljes szöveg elolvasása!

E

Tipp: A szövegdobozok mellé ceruzával odaírhatjuk, miről szól az adott szövegrészlet. (Ez segíthet az információ könnyebb megtalálásában.)

E

Ne felejtsük el, egy betűjel többször is előfordulhat a megoldólapon!

4. és 5. feladat (email, blog)

E

Rendelkezésre álló idő: * B1 szint: 50 perc; * B2 szint: 65 perc; * C1 szint: 75 perc;

E

Mindkét feladat esetében képi stimulus és kép alatti szöveg is segíti a vizsgázók sikeres feladatteljesítését.

E

A kapott három szempontot ki kell fejteni!

E

Ügyeljünk a szószámra (B1 szint: 100-120 szó; B2 szint: 140-160 szó; C1 szint: 180-200 szó)!

E

Az e-mail minden szinten baráti levél. (E-mail címet nem kell írni, a vizsgázó nem használhatja a saját nevét.)

E

Alkalmazhatunk előre megtanult bevezetést és befejezést az e-mail és a blog esetében is!

E

Kerüljük a szóismétlést!

E

Kerüljük az egyszerű, tőmondatok használatát! (Fordítsunk figyelmet a külalakra és legyünk igényesek a fogalmazások mind tartalmi, mind nyelvtani megszövegezésénél!)

E

Tipp: Figyeljünk az időre, csak végső esetben szótárazzunk! (időigényes) Írjunk vázlatot! Megoldólapra dolgozzunk, kerüljük a piszkozat írást!

Értékelési szempontok (Mindkét feladat 20-20 pontot ér)
Tartalom (5 pont): Megvan-e a kellő szószám, kifejtettük-e kellő részletességgel és terjedelemben a szempontokat?
Szókincs (5 pont): Az adott szintnek megfelelő-e a szókincs használata? (Tipp: Kerüljük a szóismétlést, ha elkerülhetetlen keressünk megfelelő szinonimákat, szófordulatokkal igyekezzünk színessé tenni munkánkat!)
Nyelvtan (5 pont): Az adott szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket használjuk! Tipp: Tegyük változatossá munkánkat a szintnek megfelelő nyelvtani szerkezetek (szenvedő szerkezet, feltételes mód, módbeli segédigék) beiktatásával!
Szövegösszefüggés (5 pont): Logikus-e a szöveg felépítése? Milyen kötőelemek vannak benne?