Pannon államilag elismert nyelvvizsga

Szóbeli

Hasznos tippek a sikeres szóbeli nyelvvizsgához

E

Kommunikáljunk angolul a vizsga első percétől kezdve!

E

Minden instrukcióra figyeljünk oda!

E

A szóbeli vizsga előtt 30 percig olvassunk vagy hallgassunk angol szövegeket!

E

Beszéljünk! Kommunikáljunk! – Csak az elhangzottakat lehet pontozni.

E

Igyekezzünk választékos szókincset és nyelvtani szerkezeteket használni!

E

Bátran javítsuk a hibáinkat!

Szóbeli vizsga

E

Első feladatban ( B1; B2; C1 szinten)

A vizsgáztató tanártól három különböző témakörből kapunk kérdéseket, az első témakör minden esetben a vizsgázó személye, családja.
Mutatkozzunk be érdekesen, figyeljünk a kérdésekre, ne legyünk szűkszavúak!
E

Második feladatban B2 szinten

Témát válasszunk és ne képet, asszociáljunk szabadon, beszéljünk önállóan, tanári kérdések nélkül (monológ)!
Először definiáljuk a fogalmat, beszéljünk a gondolatainkról, véleményünkről, említsünk meg személyes tapasztalatokat, élményeket, említsünk meg könyvet, filmet, híreket a fogalommal kapcsolatban!
Olvassuk el figyelmesen a feladatot, kérhetünk még időt az olvasásra, figyeljünk arra, hogy az instrukciókban leírtakat kérdezzük, válaszoljunk, reagáljunk a kérdésekre, használjunk autentikus beszédfordulatokat, rögtönözzünk!
E

B2 szintű szóbeli vizsga leírása

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen idegen nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.
A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két vizsgáztató közös értékelése alapján alakul ki.
A vizsga maximális időtartama: 15 perc
A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül.
vizsgán elérhető pontszám: 100 pont – megfelelt 60 ponttól.
E

B2 szintű szóbeli vizsga részei

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval, a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel, témákkal kapcsolatban.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: kb. 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont

Önálló beszéd vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: maximum 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont

Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval idegen nyelvű szituáció alapján.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
A vizsgarész időtartama: kb. 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont

E

C1 szintű szóbeli vizsga leírása

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen idegen nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.
A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két vizsgáztató közös értékelése alapján alakul ki.
A vizsga időtartama: 15 perc
A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül.
A vizsgán elérhető pontszám: 100 pont – megfelelt 60 ponttól.
E

C1 szintű szóbeli vizsga részei

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval, a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel, témákkal kapcsolatban.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: kb. 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont

Önálló beszéd megadott fogalom alapján.
A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról, magyaráz, érvel, indokol.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: maximum 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 pont

Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval angol nyelvű szituáció alapján.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
A vizsgarész időtartama: kb. 5 perc
Az elérhető pontszám: 20 perc